ساخت اپل آی دی

اطلاعاتی که در زیر وارد می کنید، بسیار مهم هستند. از آن جایی که اپل آی دی حکم شناسنامه را برای محصولات اپل دارد،، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
قبل از پر کردن فرم، نکات زیر را بخوانید.
-در هر قسمت فرم توضیحات را بخوانید.
-ایمیل خود را درست وارد کنید. این ایمیل به عنوان اول آیدی شما نیز خواهد بود.
-برای ساخته شدن اپل آیدی داشتن ۱۸ سال سن الزامی است.
-برای هر فرد داشتن یک اپل آیدی کافی است.
-پس از تکمیل فرم تماس، مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان بابت هزینه اپل آیدی به شماره کارت ۶۱۰۱۳۳۷۸۲۳۳۹۶۳۹۳ به نام امیر صالح آبادی واریز نمایید. سپس با ما تماس بگیرید تا اپل آیدی شما به سرعت ساخته شود.

به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید. برای تغییر رمز اپل آی دی این سوالات بسیار مهم هستند.