آبان ۲, ۱۳۹۵

گوشی من در آب افتاد!

این مطلب فقط مربوط به آیفون دار ها نیست. این مطلب مربوط به اتفاقی است که ممکن است برای هر گوشی دیگری اتفاق بیفتد. حتما تا به […]