آذر ۲۲, ۱۳۹۵

Math Alarm Clock

دیگر هیچ وقت خواب نمانید. اگر صبح ها از خواب بیدار نمی شوید، پیشنهاد می کنم این برنامه را بگیرید. قطع کردن آلارم این برنامه به […]
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶

Kiwake Alarm Clock

سحرخیز شوید. این برنامه با روش های مختلف سعی می کند تا صبح به هر صورت ممکن شما را بیدار کند. شاید زمانی که زنگ آیفون […]