مهر ۱۸, ۱۳۹۶

GRE Vocab Genius

GRE را هوشمند بیاموزید. یکی از آزمون های مهم برای رفتن به آمریکا، آزمون GRE  است. این برنامه یکی از بهترین برنامه های GRE است. با […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۵

تصمیم ضد مهاجرتی ترامپ، موجب نارضایتی غول های فناوری

اپل: بدون مهاجرت وجود نخواهیم داشت. گوگل، اپل و تعداد دیگری از شرکت های بزرگ فناوری در آمریکا که نگران عدم امکان استفاده از نخبگان دیگر […]