تیر ۲۸, ۱۳۹۶

Security Robot

با دوربین آیفون خود تحرکات را شکار کنید. این برنامه به تحرک در دوربین حساس است. زمانی که این برنامه را فعال می کنید، هر حرکتی […]