مهر ۳, ۱۳۹۵

Google Duo – simple video calling

این برنامه توسط گوگل عرضه شده است. یکی از بهترین برنامه ها برای برقراری تماس تصویری است. طبق ادعای خود برنامه هیچ لحظه ای از تماس […]