تیر ۲۰, ۱۳۹۶

اسپینر! مفید یا بیهوده

اسپینر چیست؟ ایتدا برای تعریف این موضوع باید با کلمه فیجت آشنا شویم. در حقیقت فیجت ها ابزار های محبوبی هستند که درواقع کاربرد فیزیکی خاصی […]
تیر ۲۰, ۱۳۹۶

حرکات نمایشی جالب با فیجت اسپینر

فیجت ها همیشه به عنوان کاربری جانبی برخی اشیا حضور داشته اند اما اینکه یک جسم به منظور این کار طراحی شده باشد یک پدیده نو […]