آذر ۲, ۱۳۹۵

Modern Combat 5: Blackout

بهترین بازی در سال ۲۰۱۴ در ۲۸ کشور. امروزه کمتر کسی با سبک جنگی و تیراندازی اول شخص آشنایی ندارد و این سبک به عنوان یکی […]