بازی با سایه ها

شهریور ۲۷, ۱۳۹۶

Hands Shadow Puppet بازی با سایه ها

با سایه ها شیرین کاری بکنید! یکی از سرگرمی های گذشته، که باعث شادمانی در جمع های خانوادگی و دوستانه می شد، بازی با سایه ها […]