مهر ۲۶, ۱۳۹۶

قسمت اول: فرزندی ناخواسته!

پدر و مادر بیولوژیکی استیو جابز: مادر استیو جابز جوآن شبیل دختری روستایی از ویسکاسن آلمان بود. آرتور پدر جوآن آدم بسیار سخت گیری بود. همین […]