تخفیفان، ایرانی

تیر ۲۸, ۱۳۹۵

Takhfifan | تخفیفان: تخفیف و خرید از رستوران، محصول و کالا، کنسرت و هتل

تخفیفان نخستین و بزرگترین وب‌سایت تخفیف گروهی ایران بوده که تخفیف‌های باورنکرنی در حوزه‌های مختلف ارایه ‌می‌دهد. تخفیف ‌هایی با ۵۰- ۹۸٪ در دسته‌های مختلف، از […]