اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

۱۰۰ Balls

قدرت ذهن خود را به چالش بکشید.   یک بازی ساده ولی به شدت اعتیاد آور. قوانین بازی بسیار ساده است. شما فقط با یک انگشت […]
مرداد ۱۸, ۱۳۹۶

Flippy Knife

در پرتاب چاقو حرفه ای شوید! یک بازی عالی برای افزایش تمرکز و تمدد اعصاب. بازی قوانین بسیار ساده ای دارد و فقط با یک انگشت […]