آبان ۹, ۱۳۹۵

Beam Deflection for Mechanical Engineering

محاسبات تیر در مهندسی مکانیک مهندس های مکانیک و عمران که احتیاج به میزان خمش تیر احتیاج دارند، این برنامه را از دست ندهند. یک دایره […]