آذر ۱۳, ۱۳۹۵

Air Raiden & Fighter Thunder

هواپیمای جنگنده خود را فرماندهی کنید. بیگانگان و مهاجمان فضایی را نابود کنید. این بازی با گرافیک ۲٫۵D کیفیت قابل قبولی دارد. رییس های مختلف، اسلحه های […]