آبان ۱۱, ۱۳۹۶

ترک تحصیل، ورود به گروه خلاقان

استیو در سال های آخر دبیرستان و ورود به کالج! در این سال ها اتفاقات بسیاری برای استیو روی داد. در اواخر کلاس دوازدهم در هوم […]