مرداد ۱۶, ۱۳۹۶

ده تکنولوژی جالب ده اخیر

در این ویدیو با چند تکنولوژی آشنا می شوید که در آینده نقش های جالبی را بازی خواهند کرد. آینده همین جا است…