دی ۴, ۱۳۹۶
آیفون X

رضایت چشمگیر از آیفون X

در تحقیقی که بین ۵۶۸ نفر از خریداران آیفون X  به عمل آمده است، ۸۰ درصد از آن ها از این آیفون رضایت کامل داشته اسند. […]