اسفند ۱۰, ۱۳۹۵

آیفون ۷پلاس پس از ۱۳ ساعت در رودخانه، سالم بیرون آمد.

یک دستگاه گوشی آیفون ۷ پلاس پس از سقوط در رودخانه‌ای در روسیه و گذشت ۱۳ ساعت، از کار نیفتاد. شاید آیفون ۷ و آیفون ۷ […]