تیر ۲۹, ۱۳۹۶

YConvert PRO

همه چیز را تبدبل کنید. با این برنامه کاربردی می ت،انید هر واحدی را تبدیل کنید. دیگر احتیاجی به کتاب های مرجع ندارید. این برنامه سبک […]
آبان ۸, ۱۳۹۵

Angle Meter PRO

آیفون خود را نقاله کنید. این برنامه به شما اجازه می دهد، زاویه ها و گوشه ها را اندازه بگیرید. هم چنین می توانید به عنوان […]