تیر ۲۴, ۱۳۹۶

سفینه فضایی اپل در حال اتمام است

۲۰۱۷ سال رونمایی از مدرن ترین ساختمان اپل تعجب نکنید. اپل سفینه فضایی نساخته است. بلکه به علت مدرن بودن این ساختمان به آن سفینه فضایی […]