مرداد ۷, ۱۳۹۶

ماجراهای Rock و سیری

در این ویدیو Rock از سیری به عنوان همکارش استفاده می کند.