شباهت iPhone SE و iPhone 5s

اسفند ۱۴, ۱۳۹۴

ظاهر شدن اولین دسته iPhone SE

اولین دسته iPhone SE در حال ظاهر شدن است با آنکه تضادهای بسیاری در طراحیش وجود دارد. “iPhone SE” یا همانطور که آن قبلا با نام […]