شهریور ۱, ۱۳۹۶

SkySafari 5

به آسمان سفر کنید! به جرات می توان سری برنامه های SkySafari را از بهترین برنامه های نجومی دانست. نسخه شماره ۵ این برنامه به شمارش […]