مهر ۱۷, ۱۳۹۶

زندگی نامه استیو جابز (مقدمه)

استیو جابز، معمار اندیشه های ثروت آفرین این مجموعه سرگذشت یکی از بزرگتربن افرادی است که در زندگی ما نقش بسیار مهمی داشته است. بسیاری از […]