آبان ۹, ۱۳۹۵

Beam Deflection for Mechanical Engineering

محاسبات تیر در مهندسی مکانیک مهندس های مکانیک و عمران که احتیاج به میزان خمش تیر احتیاج دارند، این برنامه را از دست ندهند. یک دایره […]
آذر ۳, ۱۳۹۵

Scientific+Calculator

محاسبات خود را حرفه ای انجام دهید. یک ماشین حساب ساده و در عین حال حرفه ای. این برنامه یک ماشین حساب قدرتمند می باشد. می […]