آذر ۵, ۱۳۹۶

آتاری، هند و آتاری!

خروج از کالج رید در اوایل سال ۱۹۷۴، بعد از ۱۸ ماه ول چرخیدن در کالج رید، جابز تصمیم گرفت تا به خانه برگردد و شروع […]