تیر ۴, ۱۳۹۶

آرایشگر و ۷پلاس

به عکس های خود جان تازه ای ببخشید. یک آرایشگر خوش ذوق که با استفاده از حالت پرتره آیفون ۷پلاس به تبلیغ کار خود می پردازد. […]