آبان ۲۵, ۱۳۹۵

واقعیت مجازی چیست؟

نسل بعدی تکنولوژی واقعیت مجازی فناوریی است که در آن محیطی مجازی در جلوی چشمان کاربر قرار میگیرد. براساس حرکت سر و بدن آن محیط مجازی […]