شهریور ۱۳, ۱۳۹۶

کدهای مخفی آیفون

در این ویدیو تعدادی از کدهای مخفی آیفون را می گیرید که نمی دانستید. البته بعضی از این کدها ممکن است عمل نکنند، چون دسترسی به […]