آبان ۱۷, ۱۳۹۵

با آیفون تلویزیون خود را کنترل کنید

فقط برای تلویزیون هایی که WiFi دارند. با برنامه هایی که در زیر معرفی می شوند، می توانید با آیفون تلویزیون را کنترل کنید. فقط توجه […]