بهمن ۴, ۱۳۹۵

آیفون خود را ترازو کنید.

معرفی لمس سه بعدی قبل این که ببینیم چطور می شود اینکار را انجام داد، بهتر است با قابلیت لمس ۳ بعدی آشنا شویم. اپل هنگام معرفی […]