تیر ۱۳, ۱۳۹۶

سنسور اثر انگشت در ایفون بعدی کجاست؟

یکی از مسایلی که در مورد آیفون بعدی کعه ممکن است آیفون ۸ باشد محل قرار گیری سنسور اثر انگشت است. شایعات جدید، بر حذف دکمه […]