مهر ۲۸, ۱۳۹۵

Really Bad Chess

شطرنج واقعا بد!! تا حالا شرنج به صورت شانسی بازی کرده اید؟ در این بازی ممکن است ۸، ۴ وزیر و یا هر ترکیب دیگری داشته […]