مرداد ۱۸, ۱۳۹۶

Flippy Knife

در پرتاب چاقو حرفه ای شوید! یک بازی عالی برای افزایش تمرکز و تمدد اعصاب. بازی قوانین بسیار ساده ای دارد و فقط با یک انگشت […]