آبان ۲۵, ۱۳۹۶

PhotoTangler

بهترین برنامه برای ترکیب تصاویر برنامه PhotoTangler برنامه ای برای ساخت تصلویر کلاژ و ترکیب تصاویر با هم است. کار با این برنامه بسیار جالب و آسان […]