شهریور ۲۷, ۱۳۹۶

Hands Shadow Puppet بازی با سایه ها

با سایه ها شیرین کاری بکنید! یکی از سرگرمی های گذشته، که باعث شادمانی در جمع های خانوادگی و دوستانه می شد، بازی با سایه ها […]