شهریور ۱۶, ۱۳۹۶

آخرین ویدیو از طرح احتمالی آیفون ۸

کمتر از ۱۰ روز دیگر، آیفون بعدی معرفی می شود. این ویدیو آخرین حدس و گمانه ها درباره این آیفون مرموز است! شکل ظاهری به احتمال […]