آبان ۶, ۱۳۹۶

وازنیاک، استیوی دیگر

استیون وازنیاک، برادر بزرگتر همکلاسی استیو جابز بود. او ۵ سال از اجابز بزرگتر بود و اطلاعات الکترونیکی اش به مراتب از جابز بهتر بود. به […]