آبان ۱۲, ۱۳۹۶

Nonsense Fall – سقوط بی احساس

بازی Nonsense Fall شاهکاری دیگر از کمپانی Ketchapp شهر مورد حمله قرار گرفته است و جاده ها در حال تخیله شهر ها هستند. از آسمان چیزهای خطرناک […]