اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷
pictagram

PictaGram: Save All Your Pics (ذخیره پست های اینستاگرام)

شاید برای خیلی از شما پیش آمده باشد که بخواهید تصاویر و ویدئوهایی که در اینستاگرام میبینید را ذخیره کنید. برنامه‌ها و روش‌های مختلفی برای ذخیره […]