اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷
Rise Up

Rise Up

فقط یک درصد به امتیاز ۱۰۰۰ در بازی Rise Up رسیده اند. این ادعایی است که شرکت سازنده بازی کرده ایت. البته فکر کنم در این آمار […]