شهریور ۱۱, ۱۳۹۶

مشکلات با Siri!

وقتی با Siri حرف می زنید مراقب باشید کسی دور برتون نباشه!  
مرداد ۷, ۱۳۹۶

ماجراهای Rock و سیری

در این ویدیو Rock از سیری به عنوان همکارش استفاده می کند.